regisztráció
román nyelvű oldal

Általános Szállítási Feltételek

A Amennyiben más értelmű írásos megállapodás Felek között nem született, úgy a FT Légtechnika Kft. ezen Általános Szállítási Feltételeket tekinti irányadónak. Ettől való eltérés csak az írásos megrendelést megelőzően lehetséges és minden esetben írásban is rögzíteni kell a módosításokat.

Fogalmak:
Szállító:
a FT Légtechnika Kft.
Megrendelő: Céges vagy egyéni ügyfél, aki a FT Légtechnika Kft-től szóban vagy írásban bármiféle terméket rendel.
Felek: Szállító és Megrendelő együttesen

1. Ajánlat, megrendelés, szerződés 

1. Ajánlat 
A Fémtechnika Kft. az aktuális árlistájában közzétett árakat érvényes árajánlatnak tekinti. Az árlisták az új árlista megjelenéséig van érvényben. A Légtechnika Kft. fenntartja magának a jogot az árlista külön értesítés nélküli megváltoztatására. 
Megrendelő kérésére egyedi árajánlatot adunk. Amennyiben ezen árajánlaton külön érvényességi határidő nincs feltüntetve, úgy az ajánlat érvényességi határideje 15 nap.

2. Megrendelés 
Megrendelést elfogadunk szóban és írásban is. Minden megrendelést 2 munkanapon belül írásban visszaigazolunk. Amennyiben a visszaigazolás valamely pontjával nem ért egyet, úgy azt kérjük 1 munkanapon belül jelezze részünkre. Ezen határidő után a visszaigazolt megrendelést szállítási szerződésnek tekintjük.

3. Szerződés 
Amennyiben ezen Általános Szállítási Feltételek valamely rendelkezésével (rendelkezéseivel) nem ért egyet, úgy kérjük ezt a megrendelés kiadása előtt jelezze. Ebben az esetben lehetőség van eseti Szállítási szerződés kötésére, Felek teljes egyetértése esetén.

4. Keretszerződés 
Felek folyamatos, hosszabb távú együttműködése esetén Keretszerződés kötésével lehetővé tesszük az Általános Szállítási Feltételektől esetenkénti megrendelések esetén történő automatikus eltérést. Keretszerződés kötésével egyéb kedvezmények is elérhetővé válnak.

2. Árak 

1. Árképzés 
Az általunk megadott árak (ahol ez másként jelölve nincs) nettó eladási árak, nem tartalmazzák az ÁFA-t és a Kőszárhegy Fő út 12 szám alatti telephelyünkön történő átvétellel érvényesek. Áraink devizaárfolyamhoz (EURO) kötöttek, mind az aktuális árlistánál, mind a kiadott ajánlatoknál (kivéve, ha az ajánlat másként nem rendelkezik) a kiadás napján érvényes EUR/HUF árfolyamon, vám és illetékjogszabályok figyelembevételével lettek kikalkulálva. A Légtechnika Kft. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben ezek bármelyikében jelentős (3%), a kiadás időpontjában előre nem látható változás következik be, az árakat a számlázáskori értékeknek megfelelően indexálja.

2. Fizetési feltételek 

1. Banki átutalás 
Amennyiben ettől eltérő megállapodás nincs, úgy az árak a számla kiállításától számított 15 napon belüli utalással értendőek. Külön megállapodás alapján lehetőség van hosszabb fizetési határidő megállapítására is.

2. Készpénzes vásárlás 
A 50.000 Ft alatti vásárlásoknál, ill. új vevők esetén az első vásárlásnál csak készpénzfizetésre van lehetőség. 

3. Szállítás és Tulajdonjog 

1. Szállítás 
Az árlistánk árai telephelyi átvétellel értendőek. Amennyiben erre igény van, a kiszállítást futárszolgálat ill. saját gépkocsink igénybe vételével tudjuk megoldani.

2. Szállítási határidő 
Az árlista alapján történő megrendelés esetén az általunk megküldött megrendelés visszaigazolás tartalmazza a szállítási határidőt. A gyakran használt anyagokat általában raktárról tudjuk adni, egyébként 2-4 héten belül. A kérésre adott árajánlatok esetén az árajánlat tartalmazza a várható szállítási határidőt.

3. Tulajdonjog 
Az áruk ellenértékének teljes (beleértve az esetlegesen felmerült kamatokat és egyéb költségeket is) kifizetéséig azok a szállító (Légtechnika Kft.) tulajdonát képezik.

4. Jótállás 

Az általunk értékesített termékekre az átadástól számított 12 hónap jótállást vállalunk. Amennyiben a szerelést is mi végezzük, úgy a műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónap. (Ennek részleteiről munkatársaink szívesen adnak felvilágosítást.)
A Légtechnika Kft. felelőssége nem terjed ki a szállított eszközök meghibásodásából eredő következménykárokra. Az ilyen jellegű kockázatok ellen vagyon- vagy egyéb biztosítás kötésével a Megrendelő önállóan, saját hatáskörében jár el.

5. Nem szabályozott kérdések, jogviták 

A nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó előírásai az irányadóak.
Felek mindent elkövetnek, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, felek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróság illetékességét kötik ki.

 

FT Légtechnika Kft
2007-01-01

contact icon
Cím: 8152 Kőszárhegy, Fő u. 12. (Hungary)
Telefon: +36-22/505-333
Fax: +36-22/505-334
E-mail: info@ft-kft.hu
certifycation icon
iso 9001